X-hus er et lekehus for barn.  Huset ble utviklet fordi vi ønsket å gi barna et eget rom å leke i innendørs, som hadde kvalitet, holdbarhet, god materialbruk og et smart monteringssystem. Vi har lagt vekt på et design og nøytral utforming som skal bidra til å utvikle barnas motoriske ferdigheter og stimulere barnas frie lek, slik at egen fantasi og den intuitive kreativiteten som barn har, utvikler seg naturlig.